Wiadomości medyczne

Co grozi za fałszowanie recept?

receptaZa fałszowanie dokumentów, w tym recept lekarskich grożą surowe konsekwencje natury prawnej.  Jest to przestępstwo zagrożone nawet 5-letnią karą pozbawienia wolności.

Przepisy prawne

Zgodnie z art. 270 Kodeksu karnego za przestępstwo uznaje się przerobienie, podrobienie i użycie sfałszowanego dokumentu. Jest to fałszerstwo, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taką karę może ponieść każdy, kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. Taka sama kara zostanie wymierzona osobom, które wypełniają blankiet zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę bądź takiego dokumentu używają. Dodatkowo, Kodeks karny uwzględnia karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch dla osób, które czynią przygotowania do przestępstwa fałszerstwa.

Wątpliwości może budzić określenie „podrobienie” dokumentu, np. recepty. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, polega ono na sporządzeniu niejako dokumentu na nowo. Oszust stwarza pozory, że dany dokument jest autentyczny, ale tak nie jest.

„Przerobienie” polega zaś na dokonaniu zmian w tekście istniejącego już dokumentu, przez co staje się on nieprawdziwym. Nie można więc dopisać na recepcie np. dodatkowego opakowania leku, ponieważ uznane będzie to za przerobienie treści recepty. Przeróbka to również usunięcie fragmentu tekstu – przekreślenie, wymazanie itp.

Obowiązki farmaceuty

Jeśli osoba, która sfałszowała receptę będzie chciała ją zrealizować może się zdarzyć, że farmaceuta ją zatrzyma. Przy uzasadnionych podejrzeniach sfałszowania farmaceuta czy technik farmacji pracujący w aptece powinien postąpić zgodnie z procedurami opisanymi w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich. Rozporządzenie wskazuje, że osoba wydająca leki powinna odmówić realizacji recepty, zatrzymać ją i niezwłocznie powiadomić o całym zajściu wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz oddział wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo, o ile będzie to możliwe, farmaceuta poinformuje o zaistniałej sytuacji również osobę uprawnioną do wystawienia takiej recepty lub świadczeniodawcę widniejącego w jej nagłówku.

Osoba posługująca się sfałszowaną receptą musi być świadoma faktu popełnienia przestępstwa. Nie tylko podlega to pod paragraf z Kodeksu karnego, ale też pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii: „Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Klient apteki jest w takim przypadku przestępcą, a farmaceuta odmawiający realizacji fałszywej recepty staje się z punktu widzenia prawa, świadkiem przestępstwa, który ma moralny obowiązek zgłoszenia tego na policję. Farmaceuta nie ma możliwości i narzędzi prawnych do tego, aby zatrzymać pacjenta realizującego fałszywą receptę. Nie można nawet wylegitymować takiej osoby.

Tekst powstał przy współpracy z Encyklopedią Leków drogapozdrowie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *