Dzieci

Na czym polega rehabilitacja dzieci?

161207-f-dm484-046Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, którego zadaniem jest poprawa jakości życia osób nie w pełni sprawnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje rehabilitację jako kompleksowe zabiegi wobec osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, które zmierzać mają do przywrócenia pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz psychofizycznej oraz zdolności do pracy i do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Celem głównym rehabilitacji jest zawsze kompensowanie lub odtworzenie funkcji utraconych bądź niewykształconych. Jakie są rezultaty rehabilitacji, zależy od rehabilitanta oraz osoby rehabilitowanej. Jednak w przypadku dzieci, zwłaszcza niemowląt, dużo więcej leży po stronie rodziców, czy opiekunów dzieci.

Popularne metody rehabilitacji u dzieci

Rehabilitacja dzieci jest bardzo specyficzną rehabilitacją, ponieważ wymaga bardzo dużego zainteresowania ze strony wielu osób. Do najpopularniejszych metod rehabilitacji dzieci należą:

  • NDT-Bobath;
  • metoda Vojty;
  • metoda Peto.

Zobacz jak jak wygląda rehabilitacja dzieci – Katowice!

Na czym polegają te metody?

Metoda NDT-Bobath pomagać ma we wszechstronnym rozwoju dziecka w taki sposób, by w przyszłości mogło być na tyle samodzielne i niezależne w życiu oraz wykorzystywało swój potencjał, oraz możliwości na ile umożliwia to istniejące uszkodzenie OUN. Bazą do stworzenie tej metody była teza, iż rozwój dziecka z dysfunkcja OUN przebiega inaczej niż rozwój zdrowych dzieci. Doświadczenia ruchowo-czuciowe dziecka nie w pełni sprawnego, są odmienne, skutkować to może zaburzeniami w odczuwaniu swojego ciała. Głównymi założeniami metody jest oddziaływanie na napięcie mięśniowe, które kolejno obniżają hipertonię i podwyższają hipotonię.

Terapia metodą Vojty znajduje zastosowanie e rehabilitacji noworodków, dzieci starszych, młodzieży, a nawet dorosłych. Metodę tą stosuje się m.in. w mózgowym porażeniu dziecięcym, zaburzeniach koordynacji ruchowej, bólach i skrzywieniach kręgosłupa. Pojęciem centralnym w terapii metoda Vojty są wrodzone wzorce ruchowe, które nie są ćwiczone oddzielnie, tylko przygotowuje się bazę tychże wzorców ruchowych, z których można korzystać.

Metoda Peto jest inaczej określana jak metoda Nauczania Kierowanego. Autorem jej jest węgierski pedagog i lekarz. Metoda ma służyć usprawnieniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Łączy ona medycynę, psychopedagogikę oraz naukę społeczną w jedną całość. Jest to zatem zintegrowane oddziaływanie, które wspomaga edukację dziecka niepełnosprawnego w zakresie polepszenia jego funkcji życiowych.

Rehabilitacja dzieci to jedna z dziedzin, jakimi zajmuje się Rehabilitacja.Galen.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *