Poradniki,  Zdrowie i Uroda

EKG, EEG, echo serca – jakie badania są niezbędne do zdiagnozowania choroby serca?

badanie usgMedycyna rozwija się bardzo szybko, dostępne są coraz nowocześniejsze techniki wspomagające diagnozowanie i leczenie chorób. Jak nie pogubić się w gąszczu tych wszystkich dziwnie brzmiących nazw i które badania są pomocne przy diagnozowaniu chorób serca? Każda metoda ma swoje ściśle określone wskazania, jak również ograniczenia jej stosowania. Podobnie brzmiące nazwy: elektrokardiografia, elektroencefalografia, echokardiografia to zupełnie różne badania, wykorzystywane w diagnostyce różnych chorób.

Przede wszystkim badanie lekarskie

Pomimo ciągłego rozwoju wiedzy i techniki, wciąż podstawowym i pierwszym badaniem pacjenta, w tym pacjenta z chorobą serca, jest wywiad i badanie fizykalne, przeprowadzane przez lekarza. Bez wiedzy i doświadczenia człowieka każdy, nawet najnowocześniejszy sprzęt, staje się bezużyteczny. Wnikliwa rozmowa lekarza z pacjentem dotycząca objawów, okoliczności ich występowania, chorób towarzyszących i wcześniejszej historii choroby, połączona z badaniem lekarskim, w tym osłuchiwaniem serca przy użyciu stetoskopu, pozwala ukierunkować diagnostykę na konkretne tory. Niemiarowość, zbyt szybka lub zbyt wolna częstość uderzeń serca, usłyszenie szmerów, których nie słychać u zdrowych ludzi, skłania lekarza do wykonania kolejnych badań.

Różnica pomiędzy EKG i EEG

Nazwy elektrokardiografia (EKG) i elektroencefalografia (EEG) brzmią podobnie, ponieważ podobna jest zasada działania obu badań. Polegają one na umieszczeniu elektrod na powierzchni ciała pacjenta, w przypadku EKG na skórze klatki piersiowej oraz czterech kończynach, zaś w przypadku EEG na skórze głowy, które rejestrują sygnały elektryczne generowane przez serce (EKG) lub przez mózg (EEG). W kardiologii zatem wykorzystywane jest badanie EKG, natomiast badanie EEG znajduje zastosowanie w neurologii. Dzięki EKG można zdiagnozować przede wszystkim zaburzenia rytmu serca i zaburzenia przewodnictwa w sercu. To badanie pomocne jest także w rozpoznawaniu niedokrwienia oraz aktualnie toczącego się lub przebytego zawału serca. Odczytując wynik EKG można również podejrzewać wady zastawek serca, powiększenie przedsionków lub komór, jednak do zweryfikowania tych stanów bardziej odpowiednim badaniem jest ECHO serca.

Badanie ECHO serca

Pod tą nazwą rozumiemy badanie wykorzystujące ultradźwięki, które obrazuje wygląd serca w postaci pojawiających się na ekranie urządzenia przekrojów tego narządu. Zasada działania jest tutaj identyczna jak przy badaniu ultrasonograficznym (USG) innych narządów. Dzięki temu badaniu możliwe jest obrazowanie w czasie rzeczywistym pracy mięśnia sercowego, jego kurczliwości, pracy zastawek, a dodatkowo dokonywanie pomiarów grubości ścian serca, czy wyliczanie frakcji wyrzutowej, świadczącej o wydolności mięśnia sercowego jako pompy dla krwi. Zastosowanie tzw. techniki Doppler w aparatach do badania ECHO serca pozwala dodatkowo poszerzyć możliwości diagnostyczne o pomiar prędkości przepływu krwi w badanych miejscach, czy uwidocznienie tzw. fali zwrotnej, która pojawia się przy niedomykalności zastawek.

Szeroki wachlarz metod diagnostycznych w kardiologii

Kardiologia dysponuje ponadto szeregiem innych, specjalistycznych badań, które znajdują zastosowanie w dalszej diagnostyce chorób serca. Do tych badań należą: próba wysiłkowa, koronarografia (inwazyjne badanie, pozwalające zobrazować stan naczyń wieńcowych, które zaopatrują serce w krew), echo przezprzełykowe, holter EKG (24-godzinne badanie EKG), holter ciśnieniowy (24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego krwi), tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Wybór danej metody dokonywany jest na podstawie objawów, które pojawiają się u pacjenta oraz wyników wykonanych wcześniej badań. Nie są to więc badania rutynowo wykonywane w diagnostyce kardiologicznej, lecz po spełnieniu ścisłych wskazań.

Wiedząc jak skomplikowana może być diagnostyka chorób serca, warto abyśmy zaufali swojemu kardiologowi w wyborze najlepszej dla nas ścieżki. Ponieważ niektóre badania niosą ze sobą ryzyko powikłań, pomocna będzie wiedza i doświadczenie lekarza po to, aby wybrać tylko te badania, które są niezbędne.

Artykuł opracowany przez specjalistów serwisu Medipartner.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *