Artykuły,  Poradniki

Formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

alcohol-428392_640Osoby uzależnione od alkoholu często spisywane są przez otoczenie na straty. Częściowo dzieje się tak dlatego, że już wielokrotnie podejmowały postanowienia o zaprzestaniu picia lub nawet rozpoczynały leczenie, lecz za każdym razem wracały do nałogu.

Utarło się już zatem przekonanie, że jeśli ktoś pije, to będzie pił i nic mu nie pomoże. Tymczasem, tkwienie w uzależnieniu może wynikać z niewiedzy i braku świadomości na temat metod i sposobów leczenia alkoholizmu. Poniżej przedstawiono główne rozwiązania stosowane w Polsce w ramach pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

1. Farmakoterapia.

W Polsce farmakoterapia w przypadku alkoholizmu funkcjonuje pod hasłem „zaszycia się”, choć jest to bardzo ograniczone stwierdzenie. Faktycznie, jedną ze stosowanych substancji jest disulfiram, znany jako Esperal w postaci implantu bądź Anticol w formie tabletek. Jego działanie powoduje występowanie nieprzyjemnych objawów po spożyciu alkoholu, takich jak mdłości, lęk, niepokój czy duszności. Mają one motywować alkoholika do utrzymania abstynencji. Disulfiram nie jest jednak substancją uważaną za skuteczną, a jego stosowanie jest kontrowersyjne z powodu niebezpiecznych powikłań. Inne substancje zalecane w leczeniu alkoholizmu to naltrekson i akamprozat, które mają za zadanie wspomagać psychoterapię. Samo ich przyjmowanie, bez wsparcia psychologicznego, nie przynosi efektów. W farmakoterapii uzależnienia od alkoholu stosuje się także leki antydepresyjne, ponieważ alkoholizm i obniżenie nastroju idą ze sobą w parze – zarówno jedno jak i drugie może być równie dobrze przyczyną i skutkiem.

2. Psychoterapia grupowa

Najpopularniejszą i najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu są terapie grupowe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że psychoterapia grupowa to nie to samo co spotkania Anonimowych Alkoholików. Ruch AA to inicjatywa nieprofesjonalna i, choć niesie ze sobą wiele korzyści i często bywa bardzo skuteczna, nie można postawić jej na równi z psychoterapią. Mityngi ograniczają się bowiem głównie do świadectw osób, które wyszły z nałogu i udzielania sobie wzajemnego wsparcia wśród tych, którzy z nim walczą. Psychoterapia natomiast prowadzona jest przez specjalistę ds. leczenia uzależnień i ma ściśle określoną strukturę. Zwykle dzieli się ona na kilka etapów – terapię wstępna, zaawansowaną i wsparciową. Tego rodzaju psychoterapia zawiera psychoedukację, dzięki której pacjent zdobywa wiedzę na temat swojej choroby i uczy się, w jaki sposób z nią postępować. Często uczestnicy otrzymują konkretne wskazówki, które mogą zastosować w trudnych sytuacjach. Podczas spotkań mają tez okazję czasem po raz pierwszy od dawna poczuć zrozumienie i akceptację. Dzięki innym pacjentom czują, że nie walczą z chorobą samotnie, a dzięki terapeucie wiedzą, że są objęci profesjonalną opiekę.

3. Psychoterapia indywidualna

W leczeniu uzależnienia co do zasady nie stosują się samej terapii indywidualnej. Występuje ona zazwyczaj jako wsparcie dla terapii grupowej. Uznaje się, że pacjent nie będzie miał dość siły, aby sam zachowywać abstynencję i co tydzień przychodzić na indywidualne konsultacje. Kiedy już zdecyduje się na terapię grupową, indywidualne spotkania z terapeutą mają za zadanie rozszerzyć jego świadomość na temat alkoholizmu w jego życiu – co mogło się przyczynić do wystąpienia choroby, skąd wzięło się napięcie, które pacjent rozładowywał alkoholem itp. Terapia indywidualna skupia się nie tylko na problemie alkoholowym, ale na całym życiu i funkcjonowaniu pacjenta. Pozwala mu nie tylko wyjść z nałogu, ale zmienić się tak, aby zapobiec jego nawrotowi.

4. Inne formy leczenia

Do innych form leczenia alkoholizmu zaliczamy m. in.

– treningi asertywności, np. TAZA (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich), które uczą pacjentów asertywnego zachowania w sytuacjach grożących złamaniem abstynencji, np. asertywnego odmawiania;

– punkty konsultacyjne, oferujące pomoc i poradę osobom uzależnionym i ich rodzinom;

– telefony zaufania, udzielające wsparcia w kryzysie,

– stowarzyszenia abstynenckie (np. AA), pomagające wytrwać w abstynencji.

Terapia alkoholowa Warszawa w Pracowni Psychorozwoju Izabeli Kielczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *