Kosmetyki

Jak ocenia się bezpieczeństwo kosmetyku?

Kosmetyki znane są już od wieków, a w dzisiejszych czasach nie ma osoby, która by ich nie używała. Stosowane są przede wszystkim do pielęgnacji, upiększania, czy oczyszczania ciała. Najważniejszą kwestią dotyczącą producentów wszystkich producentów kosmetyków jest ocena bezpieczeństwa kosmetyku, bo przecież to właśnie bezpieczeństwo konsumentów jest (a przynajmniej powinno być) najważniejsze. A zgodnie z obowiązującym prawem kosmetyk nie może zagrażać zdrowiu ludzi. Producent wprowadzając dany kosmetyk na rynek musi zbadać jego bezpieczeństwo, ale za to nie ma obowiązku przetestowania jego skuteczności.
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku to wbrew pozorom nie łatwa materia. Kwestie prawne związane z kosmetykami reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz 2227.) Procedurę poprawy bezpieczeństwa kosmetyków oraz wyodrębnienie dla producentów warunków, jakie muszą spełnić w kwestii oceny bezpieczeństwa kosmetyku określa natomiast rozporządzenie Parlamentu Europejskiego przyjętego 24 marca 2009 r. Sprawdzenie zgodności składu produktu z przepisami prawa to jeden z etapów badania bezpieczeństwa. Drugim etapem jest ocena bezpieczeństwa kosmetyku przez niezależnego eksperta, posiadającego konkretnego wykształcenia oraz odpowiedniej wiedzy, którym jest tak zwany Safety Assessor. Określa on, czy kosmetyk nie zawiera substancji niedozwolonych. Zajmuje się również oceną toksykologiczną danego kosmetyku, określając, czy jest on drażliwy lub uczulający dla skóry. Safety Assessor ma obowiązek sporządzić raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, który powinien zawierać wnioski z oceny oraz ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie. Ostatnim punktem jest sprawdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną, czy producent spełnił wszystkie warunki bezpieczeństwa, jakie nakłada na niego prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *