• Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

    Zapotrzebowanie na węglowodany

     Węglowodany, ze względu na duże spożycie, są dla organizmu człowieka jednym z głównych substratów energetycznych. W różnych populacjach, w zależności od rodzaju spożywanego pożywienia, dostarczają od 40% nawet do 80% całodziennej energii pochodzącej z diety. Ilość spożytych węglowodanów w diecie zależy m.in. od takich czynników jak tradycje żywieniowe, status ekonomiczny badanej populacji, dostępność produktów spożywczych itp., a także od wiedzy konsumentów na temat zasad prawidłowego żywienia. Rozpatrując rolę węglowodanów i ich miejsce w żywieniu człowieka, zwraca się uwagę na węglowodany proste (monosacharydy i disacharydy), występujące naturalnie w produktach spożywczych lub dodawane do żywności, oraz węglowodany złożone. Wśród nich wyróżniamy skrobię, ulegającą pełnej hydrolizie w przewodzie pokarmowym, oraz błonnik pokarmowy, obejmujący…

  • Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

    Zapotrzebowanie na witaminy

     Witaminy należą do związków niezbędnych, ponieważ organizm nie może wszystkich ich syntetyzować, a jeśli je wytwarza, to w minimalnych ilościach. Nie są materiałem budulcowym, nie dostarczają energii, ale są konieczne dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. W organizmie pełnią rolę regulacyjną, jako biokatalizatory są niezbędne do utrzymania prawidłowej czynności komórek. W porównaniu z innymi składnikami zapotrzebowanie człowieka na witaminy jest bardzo małe, jednak niedobór nawet jednej z nich może powodować określone objawy chorobowe. Także nadmiar niektórych witamin może niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka. Biorąc pod uwagę kryterium rozpuszczalności, witaminy dzielimy na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.1