• Poradniki

    Szansa na ostry wzrok dla osób z zaćmą

    Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie. W rzeczywistości łatwo się ją wykrywa i dzięki ogromnemu postępowi w medycynie w przeciągu ostatnich dwudziestu lat, równie łatwo leczy. Poddając się bezpiecznemu zabiegowi wszczepienia sztucznej soczewki pacjent zyskuje nową jakość widzenia. Najnowsze badania pokazują, że zaćma staje się w Polsce problemem społecznym. Na wywołane przez nią zaburzenia wzroku choruje już ponad 800 tys. osób. Faktem jest, że zaćma ma związek ze starzeniem się, dlatego często pojawia się właśnie około 60-70 roku życia. Jednak wpływ czynników środowiskowych sprawia, że obecnie obserwuje się wzrost liczby pacjentów dotkniętych zaćmą w wieku 45-50 lat, a nawet…