• Zdrowie odżywianie

  Potrzeby żywieniowe człowieka – Zapotrzebowanie na energię

  Do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, czyli odpowiedniego przebiegu wszystkich procesów życiowych, niezbędne jest pobieranie przez organizm energii, której jedynym źródłem jest energia chemiczna pochodząca ze spożytego pokarmu. Energia ta, uwalnia się w procesie utleniania produktów degradacji pobranych składników odżywczych tj. białek, węglowodanów i tłuszczów, a następnie przekształca się w energię wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych ATP (adenozynotrifosforan) i jest wykorzystywana w ustrojowych procesach metabolicznych. Za podstawowy cel odżywiania uznaje się zaspokajanie potrzeb energetycznych organizmu, które związane są z: podstawową przemianą materii, termogenezą poposiłkową, aktywnością fizyczną1 Podstawowa przemiana energii (PPM) zwana inaczej metabolizmem podstawowym jest definiowana, jako najniższy poziom przemian energetycznych, warunkujący dostarczenie energii niezbędnej do zachowania podstawowych funkcji życiowych w optymalnych warunkach bytowych.2…

 • Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

  Zapotrzebowanie na białko

   Białka są zasadniczym elementem budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu związków biologicznych, które odpowiadają za regulację procesów przemiany materii, za jego prawidłowy stan oraz za przystosowanie się do warunków środowiska zewnętrznego. Dostarczana codziennie do organizmu odpowiednia ilość białek z pożywienia ma decydujący wpływ na jego wzrost i rozwój oraz regenerację uszkodzonych tkanek. Do białek należą również przeciwciała, które są ważnym elementem układu odpornościowego. Są one odpowiedzialne za ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi, wirusami oraz innymi zewnętrznymi czynnikami patogennymi. Białka odpowiadają również za równowagę kwasowo-zasadową oraz są ważnym składnikiem w bilansie wodnym, jak również regulują ustrojowa gospodarkę wodną.

 • Zdrowie odżywianie

  Ocena stanu odżywienia lekarzy prywatnego Centrum Medycznego

  Ocena stanu odżywienia jest to stan zdrowia wynikający ze zwyczajowego spożycia żywności, wchłaniania, wykorzystania wchodzących w jej skład składników odżywczych oraz działania czynników patologicznych na te procesy. 1 Oceny stanu odżywienia dokonujemy najczęściej w celu uzyskania informacji dotyczących wpływu żywienia na stan zdrowia. Celem oceny stanu odżywienia jest identyfikacja osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych oraz osób z nadwagą bądź otyłych, a także określenie stopnia tych zaburzeń i monitorowanie skuteczności leczenia żywieniowego. Ocena stanu odżywienia stanowi podstawę do formułowania zaleceń żywieniowych, stosownie do zasad racjonalnego żywienia, jak również żywieniowej profilaktyki cywilizacyjnych chorób metabolicznych oraz pozwala to na opracowanie odpowiedniego modelu żywienia. Oceny stanu odżywienia dokonuje się w oparciu o cztery podstawowe…