• Zdrowie odżywianie

  Potrzeby żywieniowe człowieka – Zapotrzebowanie na energię

  Do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, czyli odpowiedniego przebiegu wszystkich procesów życiowych, niezbędne jest pobieranie przez organizm energii, której jedynym źródłem jest energia chemiczna pochodząca ze spożytego pokarmu. Energia ta, uwalnia się w procesie utleniania produktów degradacji pobranych składników odżywczych tj. białek, węglowodanów i tłuszczów, a następnie przekształca się w energię wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych ATP (adenozynotrifosforan) i jest wykorzystywana w ustrojowych procesach metabolicznych. Za podstawowy cel odżywiania uznaje się zaspokajanie potrzeb energetycznych organizmu, które związane są z: podstawową przemianą materii, termogenezą poposiłkową, aktywnością fizyczną1 Podstawowa przemiana energii (PPM) zwana inaczej metabolizmem podstawowym jest definiowana, jako najniższy poziom przemian energetycznych, warunkujący dostarczenie energii niezbędnej do zachowania podstawowych funkcji życiowych w optymalnych warunkach bytowych.2…

 • Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

  Zapotrzebowanie na tłuszcz

  Według raportu ekspertów Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) i Word Heath Organization of the United Nations (WHO) z 1994r., tłuszcz pokarmowy obejmuje wszystkie lipidy zawarte w tkankach roślin i zwierząt, które są spożywane, jako żywność. Najbardziej powszechnie występujące tłuszcze stanowią mieszaninę triacylogliceroli (przeciętnie ponad 95%) oraz monoacylogliceroli i diacylogliceroli, wolnych kwasów tłuszczowych i innych składników występujących w znacznie mniejszych ilościach. Tłuszcz pokarmowy występuje praktycznie prawie we wszystkich rodzajach żywności, która jest spożywana przez człowieka. W diecie jest on obecny jest zarówno w postaci widocznej (oleje roślinne, masło, smalec), jak i niewidocznej, jako naturalny składnik różnych produktów spożywczych. W dziennej racji pokarmowej populacji polskiej tłuszcze widoczne stanowią…

 • Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

  Zapotrzebowanie na białko

   Białka są zasadniczym elementem budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu związków biologicznych, które odpowiadają za regulację procesów przemiany materii, za jego prawidłowy stan oraz za przystosowanie się do warunków środowiska zewnętrznego. Dostarczana codziennie do organizmu odpowiednia ilość białek z pożywienia ma decydujący wpływ na jego wzrost i rozwój oraz regenerację uszkodzonych tkanek. Do białek należą również przeciwciała, które są ważnym elementem układu odpornościowego. Są one odpowiedzialne za ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi, wirusami oraz innymi zewnętrznymi czynnikami patogennymi. Białka odpowiadają również za równowagę kwasowo-zasadową oraz są ważnym składnikiem w bilansie wodnym, jak również regulują ustrojowa gospodarkę wodną.

 • Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

  Zapotrzebowanie na składniki odżywcze

  Składniki odżywcze, są to związki występujące w produktach spożywczych zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i przyswojeniu. Do składników odżywczych zaliczamy białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne.1 Składniki odżywcze spełniają trzy funkcje w organizmie:

 • Artykuły,  Poradniki,  Zdrowie odżywianie

  Normy zapotrzebowania człowieka na energię

   Zgodnie z przyjętymi założeniami, indywidualne zapotrzebowanie człowieka na energię jest definiowane, jako taka ilość energii dostarczona w pożywieniu w ciągu doby, która osobom zdrowym i prawidłowo odżywionym pozwala nie tylko na wykonywanie wszystkich czynności ekonomicznie niezbędnych i społecznie uzasadnionych, ale także, równoważąc ich całkowity dobowy wydatek energii, zapewnia utrzymanie prawidłowej masy ciała przy aktywności fizycznej pozwalającej na poziomie niezbędnym dla osiągnięcia i zachowania dobrego stanu zdrowia. Aktualnie obowiązujące normy na energie dla ludności polski są zróżnicowane i uwzględniają wiele składników, takich jak płeć, wiek, stopień aktywności fizycznej, a kobiet także stan fizjologiczny związany z ciążą i laktacją.1

 • Zdrowie odżywianie

  Ocena stanu odżywienia lekarzy prywatnego Centrum Medycznego

  Ocena stanu odżywienia jest to stan zdrowia wynikający ze zwyczajowego spożycia żywności, wchłaniania, wykorzystania wchodzących w jej skład składników odżywczych oraz działania czynników patologicznych na te procesy. 1 Oceny stanu odżywienia dokonujemy najczęściej w celu uzyskania informacji dotyczących wpływu żywienia na stan zdrowia. Celem oceny stanu odżywienia jest identyfikacja osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych oraz osób z nadwagą bądź otyłych, a także określenie stopnia tych zaburzeń i monitorowanie skuteczności leczenia żywieniowego. Ocena stanu odżywienia stanowi podstawę do formułowania zaleceń żywieniowych, stosownie do zasad racjonalnego żywienia, jak również żywieniowej profilaktyki cywilizacyjnych chorób metabolicznych oraz pozwala to na opracowanie odpowiedniego modelu żywienia. Oceny stanu odżywienia dokonuje się w oparciu o cztery podstawowe…