Psychoterapia

Znaczenie psychoterapii w leczeniu uzależnień

psychoterapeutaW obecnym świecie niezwykle trudno jest o jednoznaczną i pełną definicję uzależnienia, jako że przyjmować może ono rozliczne formy. W dalszym ciągu najczęściej spotykanymi problemami, z jakimi borykają się zarówno młodzi jak i dorośli ludzie jest nieumiejętność ograniczenia ilości spożywanego alkoholu, palonych papierosów, czy zażywanych środków psychoaktywnych.

Jak jednakże podkreśla psychoterapeuta z Wrocławia – Anna Kowska Polańska specjaliści, uzależnienie może przyjmować także formę zachowań wysoce szkodliwych, takich jak nieumiarkowanie w jedzeniu, podświadomy przymus zakupów, nieprzemożna chęć zawierania zakładów hazardowych, czy w końcu pragnienie spędzania każdej wolnej chwili na przeszukiwaniu zasobów sieci Internet. Wszystkie te aspekty charakteryzowane są przez psychologów jako zaburzenia psychiczne, jako że utrudniają one osobie dotkniętej uzależnieniem właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym, jak również negatywnie odbijają się na jej kontaktach z najbliższymi osobami oraz otoczeniem. Niejednokrotnie problem staje się tak poważny, że osoba borykająca się z uzależnieniem nie jest w stanie samodzielnie wyrwać się ze szpon nałogu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi psychoterapia.

Początkowo ma ona formę tak zwanej „terapii podstawowej”, która to prowadzona może być zarówno przez wykwalifikowanego psychoterapeutę jak i przez odpowiednio przeszkolone pielęgniarki czy lekarzy. Polega ona na połączeniu standardowych badań mających na celu stałe monitorowanie stanu zdrowia osoby poddawanej leczeniu z prezentowaniem jej informacji i bodźców pozwalających na stopniową zmianę schematów myślowych. Sesje psychoterapeutyczne mogą więc przyjmować formy wykładów, sterowanych konwersacji, jak też być zorientowane na oglądanie tematycznych materiałów wizualnych nakreślających zagrożenia wynikające z uzależnienia. Specjaliści starają się w na tym etapie wpłynąć na psychikę osoby poddawanej terapii, zachęcając ją do zmiany przyzwyczajeń oraz sposobu postrzegania czynnika uzależniającego. Osoba taka jest także regularnie informowana, że aby w jej życiu zaszła zauważalna poprawa, konieczne jest uświadomienie sobie, że chęć sięgnięcia po kolejnego papierosa czy postawienia znacznej sumy pieniędzy na zakłady bukmacherskie jest chorobą, z którą należy walczyć.

Kolejnym krokiem jest uzmysłowienie uczestnikowi psychoterapii, że rzeczone zaburzenia psychiczne nie poddają się leczeniu farmakologicznemu, a do pełnego wyzdrowienia konieczna jest zmiana schematów myślowych oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie czynników uzależniających z codziennego życia. Następnie terapia przechodzi do fazy pogłębionej, której głównym celem jest pomoc pacjentowi w praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej, a więc utrwaleniu pozyskanych informacji, głównie poprzez uczestnictwo w warsztatach zajęciowych. Podstawowym celem psychoterapeuty lub innego specjalisty jest na tym etapie możliwie maksymalne usamodzielnienie pacjenta, a więc umożliwienie mu normalnego funkcjonowania w życiu codziennym i poprawy stosunków z rodziną, współpracownikami oraz otoczeniem. Mimo, iż taka forma leczenia może niejednokrotnie trwać nawet kilkanaście miesięcy, przy odpowiednim zaangażowaniu zarówno eksperta jak i osoby potrzebującej pomocy, może ona dać ponadprzeciętne rezultaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *